Visa källkod

Nedanstående filer finns i denna katalogen. Klicka på en fil för att visa dess innehåll.

indval_19/

index.php

index.php
<html>

	<head>
		<title>PHP-sida</title>
	</head>
	<body>
		<!-- Kommentar HTML -->
		Hej, en testsida för PHP<br>
		<br>
		<?php
			/* Detta är en kommentar som
			   kommer att plockas bort i PHP-modulen
			*/
			
			$fornamn = "Kalle";
			$efternamn = "Anka";
			$alder = 20;
			
			define("kurs", "Indval - webbutveckling");
			
			echo("Välkommen " . $fornamn);
			
			echo("<br>");
			echo($fornamn . " <b>" . $efternamn . "</b> är " . $alder . " år gammal");
			
			echo("<br>");
			echo("Du deltar i kursen: <b>" . kurs . "</b>");
		
			echo("<br><br>");
			echo("<h2>Operatorer</h2>");
			$tal_1 = 21;
			$tal_2 = 10;
			$tal_3 = 20;
			
			$summa = $tal_1 + $tal_2;
			echo("Summan av talen: " . $tal_1 . " + " . $tal_2 . " = " . $summa);
		
			echo("<br><br>");
			echo("<b>Modulus:</b><br>");
			echo("Om 0 = talet jämnt delbart: " . $tal_2%2);

			echo("<br><br>");

			/* KOllar vilket av talen som är lägst
				$tal_1 = 20;
				$tal_2 = 10;
				$tal_3 = 20;
			*/
			if( $tal_1 > $tal_2  &&  $tal_1 <= $tal_3 ) {
				echo("Villkoret är sant");	// Tal 1 är lägst
			
			} else {
				echo("Fel fel fel");	// Tal 2 är lägst.
			
			}
			
			echo("<br><br>");
			echo("<h2>Form-data</h2>");
			$tal_1 = $_GET["tal_1"];
			$tal_2 = $_GET["tal_2"];
			
			/* Vilket tal är lägst från formuläret? */
			if($tal_1 < $tal_2) {					// Tal 1 är minst
				echo("<i>Tal 1 är lägst</i>");
				
			} else if($tal_2 < $tal_1) {	// Tal 2 är minst
				echo("<i>Tal 2 är lägst</i>");
			
			} else {											// Talen är lika
				echo("<i>Talen är lika</i>");
				
			}
			echo("<br>");
			
			/* Bygger en loop. Från 1 till $tal_2 */
			for($i = 1; $i <= $tal_2; $i++) {
				echo($i . "<br>");
			}
		
		?>
		<br>
		<form action="?" method="get">
			Tal 1:<br>
			<input type="number" name="tal_1" value="<?= $tal_1 ?>" min="0"><br>
			Tal 2:<br>
			<input type="number" name="tal_2" value="<?= $tal_2 ?>" min="0"><br>
			<br>
			<input type="submit" value="Skicka">
		</form>
	</body>

</html>