Hej, en testsida för PHP

Välkommen Kalle
Kalle Anka är 20 år gammal
Du deltar i kursen: Indval - webbutveckling

Operatorer

Summan av talen: 21 + 10 = 31

Modulus:
Om 0 = talet jämnt delbart: 0

Fel fel fel

Form-data

Talen är lika

Tal 1:

Tal 2: